Aktuálně

Nejsou žádné aktuální Informace !!!


Poslední Akce
Lučina - Tvarožná Lhota 16:00   03.09.2011
KONCERT

FESTIVAL NA VODĚ

OSTRAVA-TŘEBOVICE 14:00   18.09.2011
TŘEBOVICKÝ KOLÁČ

Neděle 18. září 2011

9:30 mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích
za účasti Scholičky z Lidečka

14:00 zahájení třetího dne

Scholička z Lidečka
15:00 vystoupení folklorních kolektivů

tanečn

BOHUSLAVICE-kostel 17:00   10.06.2012
MISIJNÍ KONCERT